Công ty TNHH LELONG Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đức Mỹ, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

 Quy mô công ty: Trên 1000 nhân viên

Là công ty sản xuất bình ắc quy chì-axit( GLOBE) chuyên nghiệp nhất trong nước được miễn thuế nhập khẩu và gia nhập thị trường chứng khoáng .

 

Đối tác đã tin cậy Asa

Đối tác đã tin cậy Asa

 

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

 

 

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com

www.suaxenang.com