Nam công nhân chết vì bị xe nâng hàng ép vào cột sắt ​