CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY PHÁT ĐIỆN XE NÂNG ( DINAMO )