Huấn luyện an toàn cho sử dụng xe nâng hàng

I- Mục đích, yêu cầu:
Sau khoá huấn luyện học viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản trong quản lý, vận hành xe nâng hàng, cụ thể như:
1- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu, bộ phận của xe nâng hàng mà mình quản lý vận hành.
2- Biết các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và chăm sóc kỹ thuật các cụm chi tiết, bộ phận quan trọng của xe nâng hàng.
3- Hiểu và nắm được các nội dung của các tài liệu kỹ thuật của xe nâng hàng mà mình quản lý vận hành.
4- Nắm được qui trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
5- Nắm được các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành xe nâng hàng và cách khắc phục.
6- Nắm được một số quy định hiện hành về quản lý xe nâng hàng.

CÔNG TY TNHH XE NÂNG ASA

II- Nội dung huấn luyện:
1- Khái niệm chung về xe nâng hàng:
– Các chủng loại xe nâng hàng tự hành và phạm vi sử dụng:
– Các thông số cơ bản của xe nâng hàng
– Nguyên lý hoạt động của xe nâng hàng.
2- Các cơ cấu, bộ phận cơ bản của xe nâng hàng – phương pháp kiểm tra kỹ thuật và chăm sóc bảo dưỡng.
a- Nguồn động lực:
– Loại xe dùng động cơ đốt trong
– Loại xe dùng động cơ điện một chiều
b- Cơ cấu nâng, hạ hàng
– Khung nâng – càng nâng
– Xích nâng
– Hệ thống thủy lực
c- Cơ cấu di chuyển xe nâng hàng
d- Cơ cấu chuyển hướng
e- Hệ thống tín hiệu
3- Vận hành an toàn xe nâng hàng:
– Các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành xe nâng hàng và biện pháp khắc phục.
– Trình tự thao tác xếp hàng, dỡ hàng.
– Các quy định cơ bản về an toàn giao thông trong nhà máy, công trường.
– Ý nghĩa các ký hiệu trên bao bì hàng hóa trong xếp dỡ.
– Qui phạm an toàn trong công tác xếp dỡ bằng xe nâng hàng.
4- Quy trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
– Chuẩn bị
– Kiểm tra kỹ thuật xe
– Khi lấy hàng – vận chuyển – xếp hàng
– Kết thúc công việc
5- Quản lý xe nâng hàng
a- Quản lý nhà nước về xe nâng hàng.
– Các văn bản của nhà nước về quản lý xe nâng hàng.
b- Quản lý xe nâng hàng tại cơ sở
– Hồ sơ kỹ thuật – hồ sơ quản lý
– Kiểm tra – bảo dưỡng – sửa chữa
– Huấn luyện an toàn
– Kiểm định kỹ thuật an toàn
6- Hướng dẫn trực tiếp trên xe nâng hàng (theo yêu cầu riêng của cơ sở)
– Hướng dẫn trực tiếp trên xe về phương pháp kiểm tra kỹ thuật.
– Hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong vận hành xe nâng hàng.
7- Kiểm tra cuối khóa:
– Kiểm tra phần lý thuyết.
– Kiểm tra phần thực hành (bao gồm từ thao tác lấy hàng – di chuyển – xếp hàng trong kho và di chuyển trên đường ở các địa hình khác nhau.

NGUỒN : TT Kiểm Định & Huấn Luyện KT ATLĐ TP.HCM

4.3/5 - (26 bình chọn)