Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương: Các doanh nghiệp cũng phải sẵn sàng cho chuyển đổi số

Du lịch là ngành mà Việt Nam có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để có thể tận dụng thành công cơ hội này, bản thân các doanh nghiệp du lịch cần phải sẵn sàng cho sự chuyển đổi số một cách quyết liệt.

Với những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc và các ngành, các lĩnh vực buộc phải nâng cao năng lực để đáp ứng. Bộ Khoa học và Công nghệ – đơn vị đầu mối triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg – đang tham mưu cho Chính phủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đón và tận dụng được những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này.
Du lịch là ngành mà Việt Nam có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, để có thể tận dụng thành công cơ hội này, bản thân các doanh nghiệp du lịch cần phải sẵn sàng cho sự chuyển đổi số một cách quyết liệt, vì đây đang là xu thế không thể đảo ngược và tất cả bị đặt vào một cuộc đua mang tính sống còn. Những diễn biến trên các thị trường thuộc nhiều ngành nghề cho thấy, nếu các doanh nghiệp không kịp tiến hành chuyển đổi số thì tương lai phát triển của họ gần như sẽ bị đóng lại.
Trong bối cảnh đó, Khu công nghệ cao Hòa Lạc luôn sẵn sàng chung tay hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy nhận thức về du lịch thông minh, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, qua đó hướng tới đạt các mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đặt ra cho ngành trong thời gian tới.
5/5 - (17 bình chọn)