Kiểm tra xe nâng hàng thường xuyên để nâng cao tuổi thọ